วิสัยทัศน์

เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตราฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

พันธกิจ

มุ่งมั่นเพื่อให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยึดมั่นในคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพและมีใจบริการ

OUR HISTORY

ABOUT US

บริษัท พรพระนคร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2536 โดยเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานอาคาร ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม จนทำให้ผลงานการก่อสร้างต่างๆเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ก่อสร้าง และ พื้นที่รอบข้าง
กว่า 25 ปีที่เราดำเนินธุรกิจมา ได้สร้างผลงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอื่นๆ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานก่อสร้างจากลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผลงานของเราเกิดจากความทุ่มเทของทีมงาน ใส่ใจในรายละเอียด และมุ่งเน้นให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นั่นเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทพรพระนคร จำกัด คือหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ท่านสามารถไว้วางใจได้

จากการบริหารงานโดยยึดนโยบายระบบคุณภาพอย่างมุ่งมั่น อีกทั้งยึดถือนโยบายการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และพัฒนางานตามมาตรฐานสากล ทำให้ บริษัทเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่งคงและแข็งเกร่ง เป็นที่ยอมรับของลูกค้า และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในงานก่อสร้างฯ บริษัทพรพระนครฯ ยังคงยึดแนวทางในการบริหารจัดการตามนโยบายคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพต่อไป