บริษัท พรพระนคร จำกัด​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-377-7575, 02-061-6929-32

โทรสาร: 02-374-5338

Email: info@ppn.co.th

Facebook : Pornpranakorn Co.,Ltd